Контакт

Атанас Михајловски тел: 075 631 667 e-mail:atanas@folklornibiseri.mk

Кирил Андреевски тел: 070 343 223 e-mail:kiril@folklornibiseri.mk

Михајло Стефановски тел: 075 385 313 e-mail:mihajlo@folklornibiseri.mk

Миле Дебарлиев тел: 070 222 625 e-mail:mile@folklornibiseri.mk